Ladda ner den nya informationen här


Dessa ämnen har förmågan att upprätthålla homeostas hos berörda myndigheter, inklusive i processen för adaptogen reaktion under stress, fysisk stress, sjukdomar och andra tillstånd i organismen. På grund av optimeringen av cellulär metabolism vid administrering ökar kroppens motståndskraft mot sjukdomsmedel av vilket ursprung som helst, normalt immunsystem, vilket minskar behovet av endogena proteiner i celler. Således insåg den morfologiskt, fysiologiskt och genetiskt bestämd livslängd och cellpopulationer i hela kroppen, dvs. förutsättningarna för livslängd.

För de flesta mänskliga organ och system utvecklade säkra och effektiva bioregulatorer (vilket bekräftas av forskning) som kan “fixa” och “återställa” skadade organ.

Behandling med bioregulatorer. Det är viktigt att inte bara leva länge, utan att leva ett kvalitets-, intressant och produktivt liv, hålla sig uppe i djupåldern fysisk och intellektuellt aktiv, inte vara en börda för andra. Du måste balansera din diet av kropp och själ och resten hjälper dig att göra komplexen till bioregulatorer. Den högsta effektiviteten observeras vid deras komplexa användning.

Användningen av bioregulatorer förbättrar immunsystemets arbete och främjar återställandet av organismens reservkapacitet på grund av deras höga immunmodulatoraktivitet.

Väl balanserad metabolism – BÄSTA GARANTI FÖR DIN HÄLSA!

Varje gång vi kommer att prata om hälsa, talar vi om ämnesomsättning – en faktor som är avgörande för vår kropp. Men inte alla vet vad det är och viktigast av allt – vad det gör för oss. Metabolism är den process med vilken vår organism omvandlar ämnen som finns i mat till energi eller byggmaterial för våra organ. Proteiner spelar en av de viktigaste rollerna för att upprätthålla ämnesomsättningen i våra kroppar. Minskning av proteinsyntesen med åldern leder till funktionsfel i utbytesprocesserna. Förekomst av sjukdomar beror på vilket organ som visar tecken på störda metaboliska funktioner. Så om det förekommer i benvävnaden – osteoporos kan äga rum, om det i bukspottkörteln – diabetes, i levern – pankreatit, etc. Tillämpning av bioregulatorerna stimulerar återställning av disbalansen i organ och vävnader. Vid någon speciell sjukdom bör du ta bioregulatorer extraherade från organ / körtlar som har brist på kroppen. Det är alltid bra att kombinera behandlingen med Bio Regulators-komplexet från blodkärlen som förbättrar din ömma blodcirkulation.

Handlingsmekanism

Bioregulatorer,, som Epitalon, Cortex eller Thymalin arbetar via pleiotropa mekanismer och ger stöd till olika områden av dagliga cellulära och vävnadsrelaterade funktioner. Kulminationen av dessa små stödmekanismer tros producera den påstådda anti-aging effekten av peptidbioregulatorer och i synnerhet Epitalon. I den här artikeln kommer några centrala mekanismer som bidrar till denna konserverande effekt att belysas.

Fysiologi
Till att börja med är peptider små kedjor av aminosyror (de grundläggande enheterna av organiskt material) kopplade av amidbindningar och kan betraktas som «små proteiner». Proteiner är större makromolekyler som består av många fler aminosyror kopplade ihop. Trots sin storlek spelar peptider dock många viktiga roller i människokroppens normala funktion. Några exempel inkluderar insulin, som är ansvarigt för att kontrollera nivåerna av glukos i blodet, och substans P, en peptid som spelar en viktig roll i uppfattningen av smärta.

Telomerförlängning


Epitalon och Endoluten är peptider som ursprungligen utvecklades baserat på verkan av epitalamin, ett hormon som produceras av pinealkörteln. Detta hormon befanns stimulera produktionen av telomeras, ett enzym som spelar en roll för att upprätthålla telomerlängden. Telomerer är icke-kodande terminala regioner av DNA-strängar som bevarar integriteten hos strängen. Vid varje revision förkortas telomerer tills DNA-strängen inte kan replikeras ytterligare. Denna process är starkt inblandad i åldringsprocessen. Förlängande telomerer förlänger teoretiskt livslängden för en kopia av DNA och gör det möjligt att replikera flera gånger än vanligt. Detta var teorin bakom utvecklingen av Epitalon®, en syntetisk version av epitalamin som också stimulerar produktionen av telomeras. I själva verket har denna teori bekräftats inhumana omänskliga cellkulturer.

Neutralisering av skadliga fria radikaler

Antioxidanternas roll för att mildra skador från fria radikaler.

Cytotoxicitet sekundär till skada på fria radikaler har varit inblandad i åldringsprocessen. Administrering av epithalon har också visat sig utöva en antioxidant effekt. Närvaron av giftiga föreningar i kroppen kan leda till bildandet av reaktiva syrearter (ROS) som kan skada DNA, vilket leder till celldöd och / eller mutationer som leder till bildandet av cancerceller. Att upprätthålla integriteten hos den genetiska informationen som lagras i DNA är en av de mekanismer där peptidbioregulatorer arbetar för att förebygga cancer.

Dämpning av inflammation

Inflammation är ett normalt immunsvar som kan bli dysregulerat och förstärkt i ett brett spektrum av störningar från reumatoid artrit till ulcerös kolit och till och med har varit inblandad i psykiatriska störningar. Den inflammatoriska processen är beroende av intercellulär kommunikation medierad av biomolekyler såsom cytokiner, C-reaktivt protein och andra akuta fasreaktanter. Epitalamin har observerats spela en roll i regleringen av dessa molekyler och därmed dämpa det inflammatoriska svaret.
Endokrin reglering
Hormoner är ansvariga för många viktiga signalkretsar mellan celler som i större skala innehåller funktionerna hos stora organ. Till exempel är melatonin ett hormon som reglerar dygnsrytmen, en intern biologisk klocka. Endogen produktion av melatonin har observerats minska med åldrandet. En studie från 2007 av Epitalon-administrering hos äldre patienter visade att föreningen hjälpte till att återställa pinealkörtelfunktionen och ökad frisättning av melatonin, vilket påstås vara mekanismen bakom sömnåterställningen.
1.1. Livsförlängning genom förlängning av telomerer och telomerasaktivering
Genuttryck skiljer sig från unga, medelålders och gamla individer. Kroppen tider livscykeln med hjälp av genuttryck. I barndomen dikterar gener kroppen att växa, i medelåldern upprätthåller de kroppen stark och frisk, och i ålderdomen dikterar de kroppen att sluta släppa vitala hormoner, vilket saktar ner livsprocesser och förstör kroppen.


Telomerase (a.k.a. telomere terminal transferase) is the enzyme capable to elongating telomeres in human bodies while protecting the DNA from the damage caused by aging. When cells multiply, they are set a predefined number of cycles they can perform the divisions due to the permanent curtailment of telomeres. In Mr. Khavinson’s studies, Epitalon treated cells made a total of forty-four passages (ten extra divisions compared to normal cells). Thus, the studies support the evidence that Epitalon prolongues the life of cells due to overcoming of the Heyflick division limit. (Reference: V. Khavinson et all. in Bulletin of Experimental Biology and Medicine. June 2003, PMID: 12937682).

Utdrag ur en nyligen publicerad artikel i den franska vetenskapliga tidningen “La Recherche” (Forskningen) i juni 2014

Att växa upp i en dålig och instabil miljö förändrar genomet.
Vi vet att stress bidrar till att påskynda en naturlig process hos vuxna:

Telomerer liknar plastspetsarna på skosnörets ändar som förhindrar att den slits.

Det finns många teorier om åldrande, varav en är förkortningen av telomere i vårt DNA. En telomer är som plastspetsen på änden av din skosnör. Det skyddar DNA: t från att rivas ut under varje celldelning. Varje celldelning resulterar i en något kortare telomerlängd, och så småningom kan cellen inte längre dela sig. Detta kallas Hayflick Limit, efter Dr. Leonard Hayflicks upptäckt att celler har ett begränsat antal gånger som de kan dela. Hos däggdjur skyddas telomererna från att förkortas tills sexuell mognad börjar. Efter det börjar de förkortas med varje celldelning, vilket så småningom leder till en oförmåga att dela mer för att ersätta slitna, skadade eller sjuka celler. Det finns ett enzym som kallas telomerase som produceras i cellerna vilket stimulerar förlängningen av telomererna. Pinealkörteln producerar ett hormon som kallas epithalamin som säger till cellerna att de producerar telomeras, vilket i sin tur resulterar i längre telomerer i vårt DNA. Funktionen hos pinealkörteln minskar med åldern och är delvis ansvarig för åldersrelaterade sjukdomar.

FRÅN EXPERIMENT TILL LÄKEMEDEL

Långsiktiga undersökningar utförda av institutets forskargrupp resulterade i att skapa en ny klass av geroprotektorer – peptidbioregulatorer. Administrering av peptidbioregulatorer möjliggör effektivt förebyggande av för tidigt åldrande och behandling av åldersrelaterade sjukdomar.

Forskare vid institutet är uppfinnare av ett antal medicinska och profylaktiska farmaceutiska substanser, som för närvarande är under serieproduktion: 6 geroprotektiva läkemedel (Thymalin, Thymogen, Epithalamin, Prostatilen, Cortexin, Retinalamin); 30 typer av biometabolism bioregulatorer,
5 högeffektiva syntetiserade peptider (Vilon, Epitalon, Cortagen, Livagen, Prostamax), som till stor del inte har några analoger i andra länder. There were chemically synthesized  over 100 biologically active peptides which revealed the ability to hold back the process of ageing. According to the concept of peptide bio regulation, a theory of endogenous peptide bio regulators’ involvement in the maintenance of structural and functional homeostasis of cell populations, containing and producing these factors, was formulated. These endogenous peptides became commonly known as “Cytomedins”.
Cytomedins control gene expression and protein synthesis, thus preventing age-related accumulation of quantitative structural and functional alterations, which are the markers of transition of a biological system from the norm to the pathology. Disordered peptide bio regulation reduces organism resistance to external and internal destabilizing factors, serving a cause of premature ageing.
A long record of peptide bioregulators application in the health service  has demonstrated their high effectiveness in combating various disease and pathologies, including those refractory to other medicines.
The researchers developed a new technology for creating biologically active food supplements (parapharmaceuticals), based on peptide complexes isolated from animal organs and tissues. A new group of parapharmaceuticals has received a name of “Cytomaxes”. Biologically active food supplements are produced in the form of tablets and capsules. Cytomaxes exert a regulatory effect on the cellular level and are used for improving the organism resistance to the impact of adverse environmental, climatic, occupational and other factors, as well as during the rehabilitation period after surgeries, traumas, diseases; in case of malnutrition, high physical loads; for the purpose of maintaining the functions of the main organism systems in old and very old persons in order to reduce the risk of disease occurrence.

PARATHYROID PEPTIDE EXTRACT – BONOTHYRK

BonoThyrk is a that consists of the peptides obtained from the parathyroid gland of young animals. It was developed to restore and maintain the functions of parathyroid, treat disorders of the endocrine system, normalize the production of the parathyroid hormone. The Bone Marrow Peptide regulates the calcium level and calcium and phosphorus metabolism, thus increasing bone density. It works by acting directly to the DNA cells of parathyroid tissues. This Peptide is highly potent in preventing and treating osteoporosis, increasing calcium and vitamin D absorption, eliminating muscles weakness, strengthening bones and is administered to elderly to prevent age-related alternations and to maintain the endocrine system function.

BonoThyrk parathyroid extract contains natural peptides. Peptides are molecules extracted from glandular or non-gland organs and consist of two or more amino acid compounds. Each cell of our body contains peptides; here they are responsible for passing on biological signals. They do this by binding to specific receptors in cell membranes. The natural peptides are rapidly absorbed into the bloodstream via the stomach due to their low molecular weight; once they arrive at the designated location, the peptides interact with DNA. They can influence genetic expression and via this way optimize the functioning of target tissues.

Using BonoThyrk
For general use (i.e., without specific indications) take 2 capsules daily for 10 consecutive days (one package). Repeat this cycle once every half-year. If particular needs exist, such as in case of specific indications, use may be intensified. In these cases use for 30 consecutive days (3 packs) is recommended. Repeating one package more frequently during the year is also possible, for example once every 2 or 3 months. Results may vary between individuals, which allows a certain degree of dosing freedom. Different products from the Peptide Bioregulator product line may be used simultaneously.
BonoThyrk parathyroid extract benefits:
BonoThyrk parathyroid extract optimizes specific body processes.
These peptides naturally occur in our food. The parathyroid glands used for BonoThyrk parathyroid extract come from carefully selected Danish pigs and cattle kept in animal-friendly and natural ways. The peptides rapidly reach the bloodstream and are physiologically active.

BONE MARROW PEPTIDE EXTRACT – BONOMARLOT

Bonomarlot is a natural peptide complex obtained from the bone marrow of young animals. It includes the most active short peptide chain that act directly to the cells of the hematopoietic system, thus stimulating metabolism and improving functional activity of the hematopoietic system. The Bone Marrow Peptide was especifically developed to recover and maintain the hematopoietic system, prevent from the disorders of various origins, including the impact of extreme environmental factors, disorders, accompanied by anemia. This Peptide prevents the hematopoietic system from age-related alternations.
Bonomarlot bone marrow extract is standardized to native amino acid compounds, also known as peptides. Due to the low molecular weight of the peptides they can easily pass through the stomach via the blood to tissues and organs, where without interfering with major physiological processes they transmit important biological information. Peptides thus play a subtle but very useful role as chemical messengers.
INDICATION FOR USE
Anemia of Various Origins
Cancer Complex Therapy
Dysfunction of the Bone Marrow
INSTRUCTION FOR USE
Active substance: peptide complex A-20 (peptides of bone marrow).
Excipients: microcrystalline cellulose (E460), gelatin (encapsulation), sugar beet, lactose, starch, Tween 80, titanium dioxide (E171 .
Recommendations for use for adults: 1–2 capsules 1-2 times/day with meals. Duration: 1 month.

RESPIRATORY & STOMACH PEPTIDE EXTRACT – STAMAKORT

Stamakort, a natural peptide extract, is a dietary supplement with natural stomach peptides. It normalizes the function of the gastric mucosa by reducing its peptide deficiency and restoring protein synthesis inside its cells.
Stomach disorders are a significant source of suffering for many people. They often occur when the stomach lining is damaged by irregular food intake, imbalanced diet, stress, and infections. Heartburn, upper abdominal pain, and indigestion affect around 25 percent of people. With age, the stomach also tends to produce less gastric acid and enzymes, which makes digestion much more difficult.
Stamakort Peptide Extract is recommended for everyone whose stomach may be compromised, especially people with gastritis, Helicobacter pylori, peptic ulcers, polyps, and various gastrointestinal, pancreatic, and hepatic diseases.
Stamakort Peptide Extract can be easily combined with other supplements and medicines and should be used in addition to conventional medical treatments.
Indication: 1–2 capsules one to two times daily, 30 minutes before meals. Duration: 1 month. Repeat every 4–6 months.2 capsules per day for a period of 10 days (one cycle). In case of specific indications or the need for a more pronounced effect, taking 2 capsules per day for an extended period of 30 days is recommended. In individual cases, combining different glandular and organ extracts may be indicated.

IMMUNE SYSTEM PEPTIDE EXTRACT CRYSTAGEN

The Immune System Peptide is a dietary supplement with а synthesized peptide of the immune system. It normalizes the function of the immune system by reducing its peptide deficiency and restoring protein synthesis inside its cells.
This Peptide is recommended for everyone whose immune system may be compromised, especially elderly people and those with inflammations or viral and bacterial infections. It is also helpful for people after radiotherapy or chemotherapy, suffering from high stress, heart attack or a stroke, and in the preoperative or postoperative periods of different surgeries.

It can be easily combined with other supplements and medicines and should be used in addition to conventional medical treatments.
Ingredients: peptide AC-6 (proline, glutamic acid, aspartic acid). Inactive ingredients: microcrystalline cellulose (E460),beetroot sugar, lactose, starch, Tween-80.
Indication: 1–2 capsules one to two times daily, 30 minutes before meals. Duration: 1 month. Repeat every 4–6 months.

CARTILAGE PEPTIDE EXTRACT – CARTALAX

Cartalax is a natural peptide complex obtained from the the cartilage and thymus of young animals. It includes the most active short peptide chain and only 3 amino acids (Alanine, glutamic acid, aspartic acid). It was specifically developed to recover, protect the cartilage and bone tissues, to treat Osteochondrosis, arthritis, rheumatism osteoporosis, gout, injuries or fractures and to prevent from premature ageing. It works by acting directly to the DNA structure of the lokomotor apparatus, replacing damaged or old molecules, activating the synthesis of proteins and normalizing the metabolism. Restored DNA structure provides the optimum level of the cartilage and bone tissues functionality, recovers the tissues of the lokomotor apparatus as a whole.
INDICATION FOR USE
Arthrosis and Arthritis
Osteochondrosis, Osteoporosis, Rheumatism
Arthropathy, Gout
Consequences After Trauma
Systemic Connective Tissue Disease
INSTRUCTION FOR USE
Active substance: peptide complex AC-4 (alanine, glutamic acid, aspartic acid). Excipients: microcrystalline cellulose (E460), beetroot sugar, lactose, starch, Tween-80. Recommendations for use for adults: 1–2 capsules 1-2 times/day, 30 minutes before meals. Duration: 1 month. Repeat every 4–6 months.

BRAIN PEPTIDE EXTRACT – CERLUTEN

A natural non-hormonal bioregulator, Cerluten brain extract is rich in what are called messenger molecule peptides. These amino acid compounds contain biological information, allowing communication between tissues. To this end, peptides bind to specific receptors in cell membranes: an effective key-and-lock system. Because peptide molecules are fragile, it is good to know that the peptides in this product have a low molecular weight. They pass through the stomach wall into the bloodstream rapidly and intact.It is used to treat and prevent all brain diseases and dysfunctions such as consequences of apoplectic stroke, craniocerebral injury, encephalopathy caused by ischemic atherosclerosis. Prevents the brain from age-related alterations.
INDICATION FOR USE
Atherosclerosis
After Stroke Therapy
Memory Loss and Lack of Concentration
Alzheimer’s and Parkinson’s Diseases
Multiple Sclerosis
Chronic Fatigue Syndrome
Neuralgia and Peripheral Neuropathy
DOSAGE
Active substance: peptide complex A-5 (peptides from the brain tissue)
Excipients: microcrystalline cellulose (E460), beetroot sugar, lactose, starch, Tween-80
Recommendations for use for adults: 1-2 capsules 1-2 times a day with meals. Duration: 1 month. Repeat every 3-6 months.

CARDIAC MUSCLE PEPTIDE EXTRACT – CHELOHART

Chelohart A natural non-hormonal peptide. Every cell in our body naturally contains peptides (Amino Acids). The latter are substances consisting of two or more amino acid components. They are appropriately known as “biochemical messengers”. Their function is communication within the body. An effective package delivery service, they transport biological information between tissues. They use our bloodstream to reach their target destination, where they bind to specific cell membrane receptors and interact with DNA, thus tapping into biological reserves. It provides beneficial effect on the heart and cardiovascular system during sport activities. Due to ability to prevent from age-related alternations it is administered for elderly people to regulate and maintain the functions of the cardiovascular system.
INDICATION FOR USE
Cardiac ischemia
Hypertoni disease
Myokarditis
Myocardial various origins
Heart failure
Chelohart heart Peptide extract has no side effects.
Both raw materials and finished products are rigorously tested for microbiology, heavy metals and other toxic elements.
INSTRUCTION FOR USE
Active substance: peptide complex A-14 (extract from the  cardiac muscle)
Excipients: micro-crystalline cellulose (E460), beetroot sugar, lactose, starch, Tween-80
Recommendations for use for adults: 1-2 capsules 1-2 times a day with meals. Duration: 1 month.

BLADDER PEPTIDE EXTRACT – CHITOMUR

Chitomur is a  natural non-hormonal peptide complex extracted from the bladder of young animals. It is used to restore the optimum functions of the bladder. This Peptide is highly effective in treating and preventing chronic cystitis, urinary incontinence, pelvic organ prolapse, prostate diseases, climacteric syndrome. It works by stimulating protein synthesis and metabolism in the bladder tissue, thus providing normal activity of the bladder wall cells and detrusor muscle tone.  Prevents the bladder from age-related alterations.
INDICATION FOR USE
Chronic Cystitis
Urination Disorders Caused by Prostate Disease
Urination Disorders Caused by Menopause
Neurogenic Bladder Dysfunction
Urinary Incontinence Caused by Woman’s Pelvic Organ Prolapse
Urine Flow and Reduce Overactive Bladder
INSTRUCTION FOR USE
Active substance: peptide complex A-12 (bladder peptides)
Excipients: microcrystalline cellulose (E460), beetroot sugar, lactose, starch, Tween-80
Recommendations for use for adults: 1-2 capsules 1-2 times a day with meals. Duration: 1 month.

ENDOLUTEN – A PINEAL GLAND PEPTIDE EXTRACT

For the PINEAL gland, Endoluten has been shown to regulate the body’s neuroendocrine, immune and cardiovascular systems as well as improving melatonin levels and sleep patterns. It has also been shown to lengthen telomere’s and improve the overall health of the pineal gland. Endoluten may be used with Vladonix, Visoluten, Cerluten and Glandokort depending upon the condition being treated.
The typical way to dose any peptide bioregulator is to initially take an ‘intensive’ course which is 2 capsules a day for 30-days (60 capsules) and then follow every 3 months with 2 capsules a day for 10-days (20 capsules). Therefore, the ‘average person’ requires 120 capsules of a peptide bioregulator for a year.
In some cases, where there is a more severe need, the repeat regime can be increased to 20-capsules every 2-months, or even every month. These amended doses can only be judged in practice and for the need of the individual.
Pineal gland malfunction that comes with age may lead to cancers, cardiovascular diseases, diabetes, depression, peptic ulcers, sexual disorders, and other illnesses.
INDICATION FOR USE
Neuroendokrine System Functions Disorders
Diabetes, Gastritis, Gastric Ulcer
Renal Failure
Impairments of Genital System
Prevention of Cancer
Improve the Immune and Antioxidant Status
INSTRUCTION FOR USE
Active substance: peptide complex “A-8” (peptides of epiphysis)
Excipients: microcrystalline cellulose,(E460) beet sugar, lactose, starch, polysorbat-80
Recommendations for use for adults: 1-2 capsules 1-2 times a day with meals. Duration: 1 month.

GLANDOKORT – ADRENAL GLAND PEPTIDE EXTRACT

GLANDOKORT – is a natural non-hormonal peptide complex obtained from the adrenal gland of young animals. It is used to restore, maintain and protect the functions of the endocrine system. Glandokort works by acting directly on the DNA structure of the adrenal glands, restores the cells synthesis, improves the production of hormones such as cortisol, adrenaline and Noradrenaline, thus preventing adrenal insufficiency that leads to reduction of stress resistance, atoni, apathy, malfunction of adaptive mechanisms. Glandokort is recommended for elderly people to maintain the optimal functions of adrenal glands and endocrine system. Glandokort prevents from age-related alternations.
INDICATION FOR USE
Reduce the Effects of Prolonged High Occupational and Emotional Stress
Regulate Hormonal Status and Secretion of Cortisol, Adrenaline and Noradrenaline
Adrenal Fatigue
Restore the Function of the Adrenal Glands and Hormonal Balance After Disorders
INSTRUCTION FOR USE
Active substance: peptide complex A-17 (extract from the adrenal gland)
Excipients: microcrystalline cellulose (E460), beetroot sugar, lactose, starch, Tween-80
Recommendations for use for adults: 1-2 capsules 1-2 times a day with meals. Duration: 1 month. Repeat every 3-6 months.

Gotratix is a peptide bioregulator extracted from the triceps of young animals. It is used to protect the health of the muscles, to restore their functions and to maintain the muscles’ working at optimum levels, to improve muscular endurance and to increase the muscles ability to recover after high physical loads. This Peptide contains amino acids that influence directly to the cells of the muscle tissues and stimulates their metabolism and protein synthesis, thus reducing muscular fatigue and increasing their functional activity.
INDICATION FOR USE
Recovers the Functions of Muscular Tissue
Restores of Muscles For Sportsmen After High Physical Load
Increases the Spare Capacities of Muscular Tissue
Decreases the Muscular Fatigue
INSTRUCTION FOR USE
Active substance: peptide complex A-18 (peptides from the triceps)
Excipients: microcrystalline cellulose (E460), beetroot sugar, lactose, starch, Tween-80
Recommendations for use for adults: 1-2 capsules 1-2 times a day with meals. Duration: 1 month.
PROSTATE PEPTIDE EXTRACT – LIBIDON
Libidon is a natural peptide bioregulator obtained from the prostate gland of young animals. Libidon is highly effective in restoring and protecting the function of the prostate gland. It is a potent preventative measure against prostatic hyperplasia, prostate adenoma, chronic prostatitis that can cause cancer development. It also helps elderly men to maintain the functions of the reproductive system and prevent it from age-related damages.
INDICATION FOR USE
Chronic Prostatitis
Benign Prostatic Hyperplasia
Normalization of Erectile Function
Decline in Semen Quality
Decreased Libido
Male Infertility
INSTRUCTION FOR USE
Active substance: peptide complex A-16 (peptides prostate)
Excipients: microcrystalline cellulose (E460), beetroot sugar, lactose, starch, Tween-80
Recommendations for use for adults: 1-2 capsules 1-2 times a day with meals. Duration: 1 month.
LIVER PEPTIDE EXTRACT – OVAGEN
Ovagen is a dietary supplement with а synthesized liver peptide. It normalizes the function of the liver by reducing its peptide deficiency and restoring protein synthesis inside its cells.

This Peptide is recommended for everyone whose liver may be compromised, especially elderly people and those with metabolic disorders, skin diseases, hepatitis, intoxication, liver failure, biliary dyskinesia, cirrhosis or complications from radiotherapy, chemotherapy or long-term antibiotic therapy.
It can be easily combined with other supplements and medicines and should be used in addition to conventional medical treatments.
Ingredients: peptide AC-3 (leucine, glutamic acid, aspartic acid). Inactive ingredients: microcrystalline cellulose (E460),beetroot sugar, lactose, starch, Tween-80.
Directions: 1–2 capsules one to two times daily, 15 minutes before meals. Duration: 1 month. Repeat every 4–6 months.

PINEALON PEPTIDE EXTRACT

A natural peptide complex, Pinealon is obtained from the brain of young animals. It includes the most active short peptide chain and only 3 amino acids (arginine, glutamic acid, aspartic acid). The Pinealon Pepetide was specifically developed to recover, protect the brain, to treat poor memory, attention difficulties, brain injury, stroke,  high stress, chronic fatigue, depression, insomnia, irritability, Alzheimer’s, Parkinson’s diseases, multiple sclerosis and to prevent from premature ageing. It works by acting directly to the DNA structure of the brain, replacing damaged or old molecules, activating the synthesis of proteins and normalizing the metabolism. Restored DNA structure provides the optimum level of the brain tissues functionality.

INDICATION FOR USE

  • Atherosclerosis, Multiple Sclerosis
  • Alzheimer’s and Parkinson’s Diseases
  • Neuralgia and Neuritis, Encephalopathy
  • Preoperative and Postoperative Periods
  • Consequences from Neuro-Infections, Traumatic Brain Injury

INSTRUCTION FOR USE
Active substance: peptide complex AC-5 (arginine, glutamic acid, aspartic acid).
Excipients: microcrystalline cellulose (E460), beetroot sugar, lactose, starch, Tween-80.
Recommendations for use for adults: 1-2 capsules 1-2 times/day, 30 minutes before meals. Duration: 1 month. Repeat every 4-6 months.

KIDNEY PEPTIDE EXTRACT – PIELOTAX

Pielotax is a natural peptide bioregulator extracted from the renal parenchyma of young animals. It is used to restore and protect the functions of kidney and the whole urinary system. It is highly effective in treating and preventing various disorders associated with kidney diseases. This Peptide is recommended for young and elderly people to prevent urinary system from age-related alternations. It works by recovering and activating regenerative processes in the cells and the tissues of the kidney.
INDICATION FOR USE
Restore Urinary System Functions
Chronic Pyelonephritis
Interstitial Nephritis, Glomerulonephritis
Tubulopathy of Various Origins
Anomalies of the Urinary Tract
Urolithiasis (Kidney Stones)
DOSAGE
Active substance: peptide complex A-9 (peptides of kidney)
Excipients: microcrystalline cellulose (E460), beetroot sugar, lactose, starch, Tween-80
Recommendations for use for adults: 1-2 capsules 1-2 times a day with meals. Duration: 1 month.

SIGUMIR – CARTILAGE PEPTIDE EXTRACT

Sigumir is a peptide bioregulator obtained from the cartilage and bone tissues of young animals. It was specially developed to maintain and protect the health and functions of the cartilage and bone tissues, to treat the diseases of joints and spine, to restore damaged tissues after heavy physical activities, poor nutrition and aging. This Peptide is highly effective in preventing Osteochondrosis, arthritis and rheumatism. It works by direct influence on the cells of the cartilage and bone tissue, stimulates the synthesis of proteins thus restoring metabolism and functions of the spine and joints.
INDICATION FOR USE
Arthritis, Rheumatism, Osteochondrosis
Gout
Restore damaged functions of the musculoskeletal system
INSTRUCTION FOR USE
Active substance: peptide complex A-4 (peptides of cartilage)
Excipients: microcrystalline cellulose (E460), beetroot sugar, lactose, starch, Tween-80
Recommendations for use for adults: 1-2 capsules 1-2 times a day with†meals. Duration: 1 month.

STOMACH PEPTIDE EXTRACT – STAMAKORT

Stamakort is a natural peptide complex obtained from the stomach of young animals. This complex is highly effective in restoring and maintaining the functions of the digestive system. It is used to treat and prevent gastrointestinal, pancreatic and hepatic diseases. This Peptide is a potent remedy in prevention gastritis and gastric ulcer. It works by direct action on the cells of the digestive system, stimulates metabolism and protein synthesis, thus restoring the optimal functionality of the stomach and prevents from the age-related alternations.
INDICATION FOR USE
Regulate Gastrointestinal Tract Functions

Gastritis and Gastric Ulcer
Gastric Mucosal Disorders
Polyps in the Stomach
Gastric Cancer
DOSAGE
Active substance: peptide complex A-10 (stomach peptide)
Excipients: microcrystalline cellulose (E460), beetroot sugar, lactose, starch, Tween-80
Recommendations for use for adults: 1-2 capsules 1-2 times a day with meals. Duration: 1 month.

SUPREFORT – PANCREAS PEPTIDE EXTRACT

Suprefort is a natural non-hormonal bioregulator obtained from the pancreas of young animals and is used to restore and maintain the function of human pancreatic gland. Its structure consists of the complex of amino acids which influence directly on the DNA structure of the pancreas, replace damaged or aged molecules and restore the protein synthesis, thus providing optimal functionality of the digestive system and maintaining hormonal balance. It is used to treat and prevent dysfunction of the pancreas and abnormalities in glucose metabolism, thus preventing the risk of type 2 diabetes. Prevents the pancreatic gland from age-related alterations.
INDICATION FOR USE
Impaired Function of the Pancreas
Regulate the Process of Digestion
Chronic Pancreatitis
Secretory Pancreatic Insufficiency
Normalize Lipid and Carbohydrate Metabolism
Treat Diabetes Type 1 and Type 2
 INSTRUCTION FOR USE
Active substance: peptide complex A-1 (peptides of pancrease)
Excipients: microcrystallyne cellulose,(E460) beet sugar, lactose, starch, polysorbat-80
Recommendations for use for adults: 1-2 capsules 1-2 times a day with meals. Duration: 1 month.

LUNG PEPTIDE EXTRACT – TAXOREST

Taxorest is a natural peptide bioregulator that obtained from the bronchial mucous membrane of young animals. It is highly potent in preventing from the lungs diseases and regulating the functions of the whole respiratory system. This Peptide helps to treat and recover after diseases such as acute and chronic respiratory diseases, including chronic bronchitis and “smoker’s cough”. It prevents the lungs tissues from age-related alternations. The mechanism of action is provided by the direct action of the peptides on the bronchial mucous membrane cells, stimulates their metabolism, improves protein synthesis, thus restoring the functions of the respiratory system.

INDICATION FOR USE
Chronic Bronchitis
Smoker’s Cough
Bronchial Asthma
Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Anti-aging Effect
INSTRUCTION FOR USE
Active substance: peptide complex A-19 (peptides from bronchi mucous membrane)
Excipients: microcrystalline cellulose (E460), beetroot sugar, lactose, starch, Tween-80
Recommendations for use for adults: 1-2 capsules 1-2 times a day with meals. Duration: 1 month. Repeat every 1-3 months.

SVETINORM – LIVER PEPTIDE EXTRACT

Svetinorm is a natural peptide bioregulator obtained from the liver of young animals. Svetinorm was developed to maintain liver’s health, to restore its functions, to prevent hepatitis and haemochrimatosis. This bioregulator provides a positive effect on the liver’s cells and tissues, stimulates intracellular metabolism, restores regenerative processes and eliminates poisonous substances and bacteria from the bloodstream and protects the liver from age-related alternations.
INDICATION FOR USE
Normalizes Cellular Metabolism in Liver
Restores Liver Function
Chronic Hepatitis
Chronic Intoxications
Prevent Diabetes
Anti-Aging Effect
INSTRUCTION FOR USE
Active substance: peptide complex A-7 (peptides of liver)
Excipients: microcrystalline cellulose (E460), beetroot sugar, lactose, starch, Tween-80
Recommendations for use for adults: 1-2 capsules 1-2 times a day with†meals. Duration: 1 month. Repeat every 3-6 months.

TESTICLE PEPTIDE EXTRACT – TESTOLUTEN

The peptides in Testoluten testicle extract play an important role in various processes in the body. These amino acid compounds occur naturally in our diet. Thanks to their low molecular weight, they easily reach the bloodstream through the stomach. Via the blood, they provide important information to biological tissues. The peptides in Testoluten testicle extract have a subtle regulatory effect but do not affect normal testicle physiology.
Completely natural Peptides
The first known use of peptides dates back to the eighteenth century and in the twentieth century gland extracts became a mainstream food supplement and marketed on a large scale. The Testolulten testicle extract is derived carefully selected from Danish cattles and raised under strict animal-friendly conditions.
Testoluten testicle extract: The Benefits

  • Peptides are also known as “messenger molecules” as they carry biological messages within the body.
  • These molecules do not disturb major biological processes whether by stimulation or suppression.
  • Safely combine different Peptide Bioregulator products.

THYROID PEPTIDE EXTRACT – THYREOGEN

Thyreogen is a natural peptide bioregulator extracted from the thyroid gland of young animals. It is used to regulate, restore and protect the function of the endocrine system. It prevents from the dysfunction of the thyroid gland, thus preventing metabolic disorders, hypothyroidism and hyperthyroidism. It works by acting directly to the DNA of the thyroid gland, stimulating repair and regenerative processes, which provide the working optimum level of the whole endocrine system. It is highly effective in preventing autoimmune nervous system disorders in women older 50 years old who enter the menopause period (discomfort, headache, weakness, mental impairment).
INDICATION FOR USE
Metabolic Disorders
Thyroid Diseases
Hyperthyroidism and Hypothyroidism
Thyroid Nodules
Autoimmune Diseases
INSTRUCTION FOR USE
Active substance: peptide complex A-2 (peptides of the thyroid gland)
Excipients: microcrystalline cellulose (E460), beetroot sugar, lactose, starch, Tween-80
Recommendations for use for adults: 1-2 capsules 1-2 times a day with meals. Duration: 1 month. Repeat every 3-6 months.

BLOOD VESSEL PEPTIDE EXTRACT – VENTFORT

Ventfort is a natural non-hormonal bioregulator obtained from the artery walls of young animals and is used to restore and maintain the vascular system. Its structure consists of the complex of amino acids which influence directly on the DNA structure of the vessels, replace damaged or aged molecules and restore the protein synthesis, thus providing optimal functionality of the vascular system. This Peptide is used to strengthen, protect and regenerate blood vessels, improve the metabolism in cell, to prevent potential cardiovascular diseases and age-related alterations.
INDICATION FOR USE
Hypertension
Atherosclerosis of Lower Extremities
Obliterating Endarteritis
Atherosclerosis of Cerebral Vessels and Cerebral Circulatory Disorders
Coronary Heart Disease
Varicose Veins
Hemorrhoids
Angiopathies of Various Origins
INSTRUCTION FOR USE
Active substance: peptide complex A-3 (peptides of vessels)
Excipients: microcrystalline cellulose (E460), beet sugar, lactose, starch, polysorbate-80.
Recommendations for use for adults: 1-2 capsules 1-2 times a day with meals. Receiving duration: 1 month.

EYE PEPTIDE EXTRACT – VISOLUTEN

Visoluten is a natural non-hormonal bioregulator obtained from the whole eye tissue of young animals and is used to restore and maintain the visual analyzer. Its structure consists of the complex of amino acids which influence directly on the DNA structure of the eyes, replace damaged or aged molecules and restore the protein synthesis, thus providing optimal functionality of the visual analyzer. This Peptide is used to treat and prevent glaucoma, retinal diseases, diabetic retinopathy, macular degeneration. Prevents the eyes from age-related alterations that can lead to permanent blindness.
INDICATION FOR USE
Maintain the Functions of the Visual Analyzer
Spasm of Accommodation
Initial Stages of Glaucoma and Cataracts
Angiopathy of the Retina
Prevent Retinal Degeneration and Detachment
Optic Atrophy
Retinopathy
INSTRUCTION FOR USE
Active substance: peptide complex A-11 (peptides of eye tissue)
Excipients: microcrystalline cellulose (E460), beetroot sugar, lactose, starch, Tween-80
Recommendations for use for adults: 1-2 capsules 1-2 times a day with meals. Duration: 1 month.

VLADONIX-THYMUS PEPTIDE EXTRACT

Vladonix is a natural peptide bioregulator obtained from the thymus of young animals and provide a direct action on the cells of the immune system. It was developed to protect and restore the functions and health of the thymus gland thus maintaining the immune system and regulating cellular metabolism. This Peptide is highly effective in treating of tumor diseases, primary and secondary immunodeficiency, chronic poisoning. It is recommended as a recovery therapy after cold, flu, infectious diseases, inflammations and cancer.
INDICATION FOR USE
Immunodeficiency
Recovery from Cancer
Infectious Diseases
Chronical Intoxications
Recovery from Stroke and Heart Attack
Anti-Ageing Effect
INSTRUCTION FOR USE
Active substance: peptide complex A-6 (peptides of thymus)
Excipients: microcrystalline cellulose (E460), beetroot sugar, lactose, starch, Tween-80
Recommendations for use for adults: 1-2 capsules 1-2 times a day with meals. Duration: 1 month. Repeat every 3-6 months.

VESUGEN – BLOOD VESSEL PEPTIDE EXTRACT

Vesugen is a natural bioregulator containing active peptide complex. It is developed to recover the blood vessels and to treat vascular diseases, as well as to maintain the functional status of vessels in elderly patients.This Peptide contains amino acids that integrate into the DNA structure of the blood vessels cells, thus normalizing the metabolism of the cells of the vascular walls.

USES
Treat Atherosclerosis
Eradicate Coronary Artery Disease
Cure Hypertonic Disease, Endarteritis
Remove Encephalopathy, Vegetative-Vascular Dystonia
Reduce Consequences of Acute Ischemic Attacks

OVARY PEPTIDE EXTRACT – ZHENOLUTEN

Zhenoluten is a natural non-hormonal bioregulator obtained from the ovaries of young animals and is used to restore and maintain the female reproductive system. Its structure consists of the complex of amino acids which selectively influence on the DNA structure of the reproductive organs, replace damaged or aged molecules and restore the protein synthesis, thus providing optimal functionality of the reproductive system. This Peptide is used to treat and prevent infertility in women, regulate the cyclic processes, prevent the risk of cancer, doesn’t increase the body weight and prevents the endocrine and reproductive systems from age-related alterations.
INDICATION FOR USE
Ovarian Dysfunction
Menstrual Irregularities
Endometriosis
Menopausal Disorders
Hormone Related Diseases (Endometriosis, Myoma, Dysfunctional Uterine Bleeding, Mastopathy)
Decreased libido
INSTRUCTION FOR USE
Active substance: peptide complex A-15 (peptides from ovaries)
Excipients: microcrystalline cellulose (E460), beetroot sugar, lactose, starch, Tween-80
Recommendations for use for adults: 1-2 capsules 1-2 times a day with meals. Duration: 1 month. Repeat every 3-6 months.

Its composition Bio Regulators of natural origin are complexes containing proteins, nucleic acids, trace elements, minerals (copper, zinc, magnesium, manganese, iron, phosphorus, potassium, calcium, sodium, and others.) And vitamins (thiamine, riboflavin, niacin, retinol , a-tocopherol, and others.) shown in assimilable form which leads to their high nutritional and physiological value.

These substances have the ability to maintain homeostasis of the relevant authorities, including in the process of adaptogenic reaction under stress, physical stress, diseases, and other conditions of the organism. Due to the optimization of cellular metabolism when administered increases the body’s resistance to disease agents of any origin, normal immune system, reducing the need of endogenous proteins in cells. Thus it realized morphologically, physiologically, and genetically determined longevity and cell populations in the whole body, ie. is provided the conditions for longevity.

For most of human organs and systems developed safe and effective Bio Regulators (which is confirmed by research) that can “fix” and “restore” damaged organs.

Treatment with Bio Regulators. It is important not just to live long, but to live a quality, interesting and productive life, staying up deep age physically and intellectually active, not be a burden to others. You must balance your diet regime of body and mind and the rest will help you make the complexes Bio Regulators. The highest efficiency is observed at their complex use.

The use of Bio Regulators improves the work of the immune system and promotes the restoration of reserve capabilities of the organism due to their high immun modulator activity.

WELL BALANCED METABOLISM – THE BEST GUARANTEE OF YOUR HEALTH!

Each time when we come to talk about health, we speak about metabolism – a factor which is crucial for our body. However, not everyone knows what it is and most importantly – what it does for us. Metabolism is the process by means of which our organism transforms substances contained in food into energy or the building material for our organs. Proteins play one of the most important roles in maintaining metabolism in our bodies. Decrease of protein synthesis with age, leads to malfunctions of the exchange processes. Occurrence of diseases depends on what organ shows the signs of a disrupted metabolic functions. So, if it occurs in the bone tissue – osteoporosis can take place, if in the pancreas – diabetes, in the liver – pancreatitis, etc. Application of the Bio Regulators stimulates restoration of the dis-balance within organs and tissues. In case of any particular disease you should take Bio Regulators extracted from the organs/glands that are deficient in your body. It is always good to combine the treatment with the Bio Regulators complex from the blood vessels that improves your sore organ blood circulation.

Mechanism of Action

Bio Regulators, like Epitalon, Cortexin or Thymalin work via pleiotropic mechanisms, providing support to diverse areas of day-to-day cellular and tissue-related functions. The culmination of these small supportive mechanisms is believed to produce the purported anti-ageing effect of peptide bioregulators and, in particular, Epitalon. In this article, a few central mechanisms contributing to this preserving effect will be highlighted.

Physiology
To begin, peptides are small chains of amino acids (the basic units of organic matter) linked by amide bonds, & can be thought of as «small proteins». Proteins are larger macro molecules comprised of many more amino acids linked together. Despite their size, however, peptides play many important roles in the normal functioning of the human body. Some examples include insulin, which is responsible for controlling levels of glucose within the blood, and substance P, a peptide playing a major role in the perception of pain.

Telomere Elongation

Epitalon and Endoluten are peptides which were originally developed based upon the action of epithalamin, a hormone produced by the pineal gland. This hormone was found to stimulate the production of telomerase, an enzyme which plays a role in maintaining telomere length. Telomeres are non-coding terminal regions of DNA strands which preserve the integrity of the strand. With each revision, telomeres are shortened until the DNA strand cannot be further replicated. This process is highly implicated in the ageing process. Elongating telomeres theoretically extend the lifespan of a copy of DNA and allows it to replicate more times than usual. This was the theory behind the development of Epitalon®, a synthetic version of epithalamin which also stimulates the production of telomerase. Indeed, this theory has been confirmed in vitro inhuman cell cultures.

Neutralisation of Harmful Free Radicals

The role of antioxidants in mitigating damage from free radicals.

 

Cytotoxicity secondary to free radical damage has been implicated in the ageing process. Administration of epithalon has also been shown to exert an antioxidant effect. The presence of toxic compounds within the body can lead to the formation of reactive oxygen species (ROS) which can damage DNA, leading to cellular death &/or mutations leading to the formation of cancerous cells. Maintaining the integrity of the genetic information stored in DNA is one of the mechanisms in which peptide bioregulators work to prevent cancer.

Attenuation of Inflammation

Inflammation is a normal immune response that can become dysregulated and potentiated in a broad spectrum of disorders from rheumatoid arthritis to ulcerative colitis and even has been implicated in psychiatric disorders. The inflammatory process is dependent upon intercellular communication mediated by biomolecules such as cytokines, C-reactive protein, and other acute phase reactants. Epithalamin has been observed to play a role in the regulation of these molecules & thus attenuate the inflammatory response.
Endocrine Regulation
Hormones are responsible for many key signalling circuits between cells which on a larger scale comprise the functions of large organs. For example, melatonin is a hormone which regulates the circadian rhythm, an internal biological clock. Endogenous melatonin production has been observed to decrease with ageing. A 2007 study of Epitalon administration in elderly patients found that the compound helped to restore pineal gland function & increased release of melatonin, which is purported to be the mechanism behind the restoration of sleep.
1.1. Life extension by elongation of telomeres and telomerase activation
Gene expression is different in young, middle-aged, and old individuals. The body times the life cycle using gene expression. In childhood, genes dictate the body to grow, in the middle age they maintain the body strong and healthy, and in the old age they dictate the body to stop releasing vital hormones, thus slowing down life processes and destroying the body.


Telomerase (a.k.a. telomere terminal transferase) is the enzyme capable to elongating telomeres in human bodies while protecting the DNA from the damage caused by aging. When cells multiply, they are set a predefined number of cycles they can perform the divisions due to the permanent curtailment of telomeres. In Mr. Khavinson’s studies, Epitalon treated cells made a total of forty-four passages (ten extra divisions compared to normal cells). Thus, the studies support the evidence that Epitalon prolongues the life of cells due to overcoming of the Heyflick division limit. (Reference: V. Khavinson et all. in Bulletin of Experimental Biology and Medicine. June 2003, PMID: 12937682).

Excerpt from a recent article in the french scientific magazine “La Recherche” (The Research) of June 2014

Growing up in a poor and unstable environment alters the genome.
We know that stress contributes to accelerate a natural process in adults : the

Telomeres resemble the plastic tips on the ends of the shoelace that prevent it from fraying.

There are many theories of aging, one of which is the shortening of telomeres in our DNA. A telomere is like the plastic tip on the end of your shoe lace. It protects the DNA from unraveling during each cell division. Each cell division results in a slightly shorter telomere length, and eventually, the cell can no longer divide. This is called the Hayflick Limit, after Dr. Leonard Hayflick’s discovery that cells have a limited number of times that they can divide. In mammals, the telomeres are protected from shortening until the onset of sexual maturity. After that, they begin to shorten with each cell division, eventually leading to an inability to divide any more in order to replace worn out, damaged or diseased cells. There is an enzyme called telomerase that is produced in the cells which stimulates the lengthening of the telomeres. The pineal gland produces a hormone called epithalamin that tells the cells to produce telomerase which in turn results in longer telomeres in our DNA. The functionality of the pineal gland declines with age, and is partly responsible for age-related diseases.

FROM EXPERIMENT TO MEDICINAL SUBSTANCES

Long-term investigations performed by the research team of the Institute resulted in creating a new class of geroprotectors – peptide bio regulators. The administration of peptide bio regulators enables effective prevention of premature ageing and therapy of age-related diseases.

Researchers of the Institute are the inventors of a number of medicinal and prophylactic pharmaceutical substances, which are presently under serial production: 6 geroprotective medications (Thymalin, Thymogen, Epithalamin, Prostatilen, Cortexin, Retinalamin); 30 types of cell metabolism bio regulators,
5 highly efficient synthesized peptides (Vilon, Epitalon, Cortagen, Livagen, Prostamax), which largely have no analogues in other countries. There were chemically synthesized  over 100 biologically active peptides which revealed the ability to hold back the process of ageing. According to the concept of peptide bio regulation, a theory of endogenous peptide bio regulators’ involvement in the maintenance of structural and functional homeostasis of cell populations, containing and producing these factors, was formulated. These endogenous peptides became commonly known as “Cytomedins”.
Cytomedins control gene expression and protein synthesis, thus preventing age-related accumulation of quantitative structural and functional alterations, which are the markers of transition of a biological system from the norm to the pathology. Disordered peptide bio regulation reduces organism resistance to external and internal destabilizing factors, serving a cause of premature ageing.
A long record of peptide bioregulators application in the health service  has demonstrated their high effectiveness in combating various disease and pathologies, including those refractory to other medicines.
The researchers developed a new technology for creating biologically active food supplements (parapharmaceuticals), based on peptide complexes isolated from animal organs and tissues. A new group of parapharmaceuticals has received a name of “Cytomaxes”. Biologically active food supplements are produced in the form of tablets and capsules. Cytomaxes exert a regulatory effect on the cellular level and are used for improving the organism resistance to the impact of adverse environmental, climatic, occupational and other factors, as well as during the rehabilitation period after surgeries, traumas, diseases; in case of malnutrition, high physical loads; for the purpose of maintaining the functions of the main organism systems in old and very old persons in order to reduce the risk of disease occurrence.